Home » Lyrics » (Lyrics) Snymaan – Ndiyolwa

(Lyrics) Snymaan – Ndiyolwa

by Williams Jones

Snymaan Ndiyolwa Lyrics

Snymaan Ndiyolwa Lyrics

Snymaan Ndiyolwa Song Lyrics: Over the weekend, Snymaan released an amazing single titled “Ndiyolwa“, we present you with the song lyrics, enjoy.

GET AUDIO HERE

Namhlanje ndiyolwa
Ngoku likum icekwa
Ndime ngenqayi elangeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Namhlanje ndiyolwa
Ngoku likum icekwa
Ndime ngenqayi elangeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni
Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Mayibizwe ingoma
mayibhotywe imbola
Maziwe indonga
Mayibizwe ingoma

Elijah MaSabatha
Bathi siyabathakatha
Bakhusele moy’ongcwele ubashiya njani na?
Ndiyaqaqamba
Ndingena ngentlantsi yomlilo nditshis’ematheni
Ndiyaqaqamba
Ndingena embokweni ndivuthe ndinishisye emlotheni
Ndiyaqaqamba
Ndingena ngentlantsi yomlilo nditshis’ematheni
Ndiyaqaqamba
Ndingena embokweni ndivuthe ndinishisye emlotheni
Ndiyaqaqamba ndithemb’uvile
Angeke ndiphinde okwesithathu
Ndiyacela andifuni sizathu
Ndiyaqaqamba ndithemb’uvile
Angeke ndiphinde okwesithathu
Ndiyacela andifuni sizathu

Namhlanje ndiyolwa
Ngoku likum icekwa
Ndime ngenqayi elangeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Namhlanje ndiyolwa
Ngoku likum icekwa
Ndime ngenqayi elangeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni
Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni
Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Kutywatyushwa intonga
Akukho ndoda enye ekhuzayo kunzima kukhala amaquza
Konyuka amahlombe
Ndibona kunzima koontemekwane
Yikhombe ngentonga
Indoda eculayo yinike iyhuba lokuthetha
Ndibabamba ngenkolo
Oodade bekhuza Snymaan!
Qabela amtyholo
Ndibetha iqakala ndilandela ngehlombe
Gxuma gxuma ungalimala lihlombe
Igoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni
Iinkosi zindibiza inkokheli
Ndifana notata uManeli
Ndiphumelele idabi ndihamba neenkozo

Namhlanje ndiyolwa
Ngoku likum icekwa
Ndime ngenqayi elangeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Namhlanje ndiyolwa
Ngoku likum icekwa
Ndime ngenqayi elangeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni
Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni
Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni

Related Articles

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy