Home » Lyrics » (Lyrics) Joocy ft DJ Tira – Uthando Olujulile

(Lyrics) Joocy ft DJ Tira – Uthando Olujulile

by Admin
Join Our Whatsapp Group

Joocy Uthando Olujulile Lyrics

Joocy Uthando Olujulile Lyrics

Joocy Uthando Olujulile Lyrics: Check out the lyrics of Uthando Olujulile by South African music artiste Joocy featuring DJ Tira.

GET AUDIO HERE

Joocy Uthando Olujulile Lyrics

All these girls are going to need it
Bonke la mantombazane baya ludinga

Love Love what you love, hold on to it please!
Uthando Mthande oku thandayo, mbambisise please!

Don’t hit her Don’t hit her now Don’t hit her anymore Bayi flower
Ungamhlukumezi Don’t hit her now Don’t hit her anymore Bayi mbali

Of course we must be careful. Please hold my hand if you do not fall
Zelizwe kumele siba nakekele Ngcela ukuk’ bamba nge sandla ma uwa not

Asking for a bribe is not a handful of money
Ukuk’ shaya Ngcel’ ukuk’ bamba nge mpama ye mali not eye sandla

Please wipe away the tears with a joke not a lie You are a flower
Ngcel’ ukuk’ sula iinyembezi nge hlaya not ngamanga Uyi mbali

In my eyes the water is flowing and I am radiant
Emehlweni wam ngyak’ chelela uya qhakaza Mina ngibeke

Hand to you, huh-uh I ngfun marriage only to you, my love.
Isandla kuwe, huh-uh Mina ngfun umshado kphela kuwe, my love.

You have stolen my heart,
Untshontshe inhliziyo yam,

They put a checker in the safe Sweety look at the stove in the room,
Mabek’ checker bak’bheka ngo phephela Sweety bheka uyistof’ ekamereni,

The cake is served Holding hands on the beach sand at night
Ikhekhe uyang’ phakela Holding hands e beach es’hlabathini eb’suku

In December Why, I put my hand on you because you can be as happy as Happy
Ngo december Why, ngak’beka isandla ngob’ ungenza happy njengo Happy

Girl Ngfun ‘usus cries in your head like
Girl Ngfun’ usus ukhala ekhanda lakho njengo

Happy Girl All these girls are going to need love (
Happy Girl Bonke la mantombazane baya ludinga uthando (

They will need love) Love what you love,
Aya ludinga uthando) Mthande oku thandayo,

Hold her please don’t hurt her Don’t hit her now Don’t hit her
Mbambisise please ungamhlukumezi Don’t hit her now Don’t hit her

Anymore Bayi flowers of the world we must take care of my Suster,
Anymore Bayi zimbali zelizwe kumele siba nakekele Suster lami,

Baby, sister, please take this opportunity to speak
Mntaka ma, dadewethu Ngcel’ uk’thatha leli thuba Ngith’ ukukhulumela

Many Yaz brothers don’t see that women have it the hardest Bak ‘
Abafwetu Yaz abaningi ababoni that women have it the hardest Bak’

Put your hands on your face and make yourself a make-up artist
Beka izandla ebusweni bazenza ama make up artist Yazi mangik’ cabanga

I just picture flowers Wish we could come together and scream out the
I just picture flowers Wish we could come together and scream out the

The world is ours The pure truth is nothing without you
World is ours Iqiniso elimsulwa asiyilutho ngaphandle kwenu Thina

Help later, all drinks on the menu Know what I don’t like
Siza ngamuva, wonke amadrinks kwi menu Yazi kuthini hayi ngyak thanda

We don’t know what the future holds for me
Sisi nawe ngyak thanda girl Asazi ikusasa lis’phatheleni kmele ngik

Tell me again I love you and you love girl Mak
Tshele ang’phinde futhi Ngyak thanda sisi nawe ngyak thanda girl Mak

Enter yourself from the gloss like styling
Ngena wena kuvele ku cwebezele njenge styling

Gel All these girls are going to need love (
Gel Bonke la mantombazane aya ludinga uthando (

They need love) Love what you love, hold on to it please!
Aya ludinga thando) Mthande oku thandayo, mbambisise please!

Don’t hit her Don’t hit her now Don’t hit her anymore Bayi
Ungamhlukumezi Don’t hit her now Don’t hit her anymore Bayi

History of the country we must take care of I was raised by women u
Mbali zelizwe kumele siba nakekele Mina ngakhuliswa abafazi u

Mother, u
Mama, u

Small, u
Ncane, u

Aunty Hope that explains the love that I have for you lady Vele
Aunty Hope that explains the love that I have for you ntokazi Vele

I just love you so much And just put your hand up,
Nje ngiy au’ ngyakthanda mang’sa shela And vele ngzok beka isandla,

Mangik pray I got dreams for you,
Mangik thandazela I got dreams for you,

So tell me exactly on the axis Right now I pray to
Ngzok tshela kahle ekseni Right now I pray to

God that he take away all your pain Lord help me!
God that he take away all your pain Nkosi ngsize tu!

Help me appreciate every woman every Susan, u
Help me appreciate every woman every Susan, u

Sbongile u
Sbongile u

Nthabiseng Coz I stand as a man and I am what I am Through your pain
Nthabiseng Coz I stand as man and I am what I am Through your pain

Through your tears through your struggle I got you Ngthembe
Through your tears through your struggle I got you Ngthembe

I have put something good in here No shame
Ngikbekele into enhle nganeno No shame

No fear I’m here to tell you I love you
No fear I’m here to tell you I love you

Related Articles

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy